Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat (általános)

(Az éppen aktuálisan futó nyereményjátékainkra vonatkozik)

1.   A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Demetrovicsné Csedrák Katalin e.v. (2173 Kartal, Hunyadi János utca 27., adószám:  54636992-1-33) továbbiakban: Szervező által kezelt, karbantartott https://all4pets.hu/ oldalon, illetve az oldalhoz tartozó https://www.facebook.com/all4petshu/ oldalon futó nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2.   Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező és a dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játékban való részvétel nem kötelező!

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.   A játék menete

3.1 https://all4pets.hu/ oldalon történő „pörgetős” játék

Amennyiben az oldalon elérhető a „pörgetős” játék, úgy a játék időtartama addig tart, ameddig a játék elérhető, azaz a Játék felület felugrik.

Külön sorsolás nincs, a játékos nyereménye azonnal látszódik a pörgetés végén.

A játékos beváltható kupon formájában kapja meg a nyereményét.

A nyereménykupon felhasználásának határidejét minden esetben a játékmezőben feltüntetjük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kuponoknak beváltási határideje van!

A részvétel feltétele egy megadott e-mailcím, mellyel a játékos elfogadja egyben a „Hírlevélre” történő feliratkozást. Ezzel az érintett a játékban való részvételével hozzájárulását adja a hírlevélre történő feliratkozáshoz.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a játékos!

3.2 A https://www.facebook.com/all4petshu/ oldalon történő játékok

Időtartama: a megjelenéstől számolva az adott hónapra vonatkozóan, illetve a sorsolás feltüntetett dátumáig.

Sorsolás módja: A résztvevőkhöz számokat rendelünk és egy véletlen szám generátor sorsolja ki a nyertest

Nyertesek száma: 1 (A résztvevők között)

Nyeremény: változó értékű (pénzbeli, vagy termék)

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül.

4.   Nyeremények sorsolása és átadás

A nyertesek a Szervező értesíti a nyereményről, amennyiben a Facebook bejelentkezése alapján beazonosítható és elérhető. Ezt a sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül megteszi a Szervező. A nyertesekkel A szervező veszi fel a kapcsolatot, de lehetősége van nyertesnek is jelentkeznie, amennyiben egyértelmű számára, hogy Ő a nyertes.  

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező igazoló módszereket alkalmazhat.

5.   A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére

·         ha az értesítő levélre 10 munkanapon belül nem válaszol;

·         ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

·         egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

·         egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

·         jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti 

6.   A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.   Adatkezelés és adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztatónk tartalmazza a további rendelkezéseket az adatkezelésekkel kapcsolatban.

8.   Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9- Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen „Nyereményjáték szabályzat” módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Sok sikert és sok szerencsét kíván az

all4pets csapata